Title Image

Bachs Mässa i h-moll

Bachs Mässa i h-moll

 

Söndagen den 14 november kl. 18.30 framförde Dalby Kammarkör, solister och barockorkester Johann Sebastian Bachs Mässa i h-moll inför publik i Dalby kyrka. 

Meddelande inför konserten

På grund av sjukdom kunde dessvärre inte vår ledare Anita Andersson dirigera Mässan i h-moll.

Men tack vare hennes gedigna förberedel-searbete med kören och den duktige Johan Magnus Sjöberg, som hoppade in som vikarie, gick det ändå bra. Körmedlemmarnas hjärtan slog extra mycket för Anita den här kvällen.

Vi framför vårt varma tack till Håkan Ohlssons stiftelse. Utan stiftelsens ekonomiska hjälp hade allt detta inte varit möjligt.

Här finns tackbrevet till Håkan Ohlssons Stiftelse som är skrivet av Kerstin Sagnert, en av körmeddlemmarna. Länken öppnar en  PDF fil i en ny flik.

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Johann Sebastian Bach (1685-1750) har, välförtjänt, fått epitetet ”den femte evangelisten”. Han har tonsatt, tolkat och levandegjort otaliga bibeltexter och psalmer, och de dramatiska passionsberättelserna ur både Markus- Matteus- och Johannesevangelierna.

Bach verkade huvudsakligen inom den lutherska kyrkan, och skrev vanligen sina vokalverk på modersmålet, tyska.  Tanken som genomsyrade Luthers reformation var att gudstjänster skulle hållas på församlingens eget språk, och på så vis komma närmare människorna än de rabblade latinska bönerna. Luther ”hämtade ner” de bibliska berättelserna och mässtexterna till folkets vardag, på samma sätt som Jesus förklarade bibeltexter för sina lärjungar. Johann Sebastian Bach överförde tanken till kyrkomusiken, och levandegjorde texterna ett steg till med sitt dramatiska tonspråk.

Mässa i h-moll

”Paris kan väl vara värt en mässa” lär den franske kungen Henri IV ha sagt, när han blev tvungen att avsäga sig sin protestantiska tro och konvertera till katolicismen för att rädda sitt liv.

För Bach gällde det inte just Paris, men han skrev ett antal kortare mässor till den latinska mässtexten, i vissa fall beställningsverk, bestående av enbart Kyrie- och Gloria-satsernal, han måste ju försörja sig och sin stora familj.

Bach skrev bara en enda fullständig latinsk (katolsk) mässa, men den blev den största som någonsin tonsatts!

Mässan i h-moll är ursprungligen inte skriven som ett sammanhängande verk, vilket kan märkas på stilen i de olika satserna. De första är skrivna runt 1720- och de senast skrivna tillkom åren före Bachs död. Vad man vet fick Bach aldrig höra sitt allra största verk, mässan uruppfördes inte i sin helhet förrän närmare hundra år efter sin tillkomst, 1835. Läs vidare…

Dirigenten,
Anita Andersson

Organisten,
Carl- Erik Andersson

Anita Andersson tog organistexamen vid Musikhögskolan i Malmö 1992 med Dan-Olof Stenlund i kördirigering. Hon har varit organist i Tomelillabygdens församling där hon bl a byggde upp en gosskör med 70-talet sångare, är verksam i Dalby försam-ling sedan 1999.

Läs mer om Anita här.

Carl-Erik Andersson började sin musikaliska bana som sexåring, kallades ”Landets yngste kantor” då. Carl-Erik innan nio års ålder spelade sin första gudstjänst.

Läs mer om Carl-Erik här.

Solisterna:

Ann-Margreth Nyberg
(Sopran 1)

Anna-Maria Wierød
(Sopran 2)

Daniel Carlsson
(Alt)

Leif Aruhn-Solén
(Tenor)

Andreas Landin
(Bas)

Orkester

Justin Bland
(Trumpet I)

Kristina Husum
(Trumpet II)

Oscar Sundqvist
(Trumpet III)

Tobias Andersson
(Pukor)

Justin Bland