Title Image

Nyhet

Dalby Kammarkör söker tenorer och basar!

Dalby Kammarkör är en aktiv kör med ett 30-tal sångare, som leds av Anita Andersson, organist i Dalby församling. Vi har en bred repertoar, såväl sakral som profan, och framträder i olika sammanhang även utanför Dalby. Kören präglas av en härlig sammanhållning och stor entusiasm.

Dalby Kammarkör just nu

2022 våren - försommaren: Besöket av Wekerlekören från Budapest, Ungern Kören arbetar in nya sånger inför försommaren och hösten. För några år sedan besökte Dalby kammarkör Ungern för ett samarbete med Wekerlekören i Budapest. I början av juni kommer den kören hit till Sverige och besöker

Årets kulturpristagare i Lund är Anita Andersson

Passionerad körledare, Anita Andersson blir årets kulturpristagare i Lund. Så roligt, och så välförtjänt! Stor grattis Anita! Publicerades i: Sydsvenskan: 20 november 2020: https://www.sydsvenskan.se/2020-11-20/passionerad-korledare-arets-kulturpristagare-i-lund  Lunds kommun: Hon får Lunds kulturpris 2020: file:///C:/Users/desi-hkb/Work%20Folders/Downloads/Hon_f%C3%A5r_Lunds_kulturpris_2020%20(1).pdf  Lunds kommun: Priset som Lunds kommun delar ut (bl.a. priskategorier och kriterier): https://www.lund.se/kommun--politik/kommunfakta/priser-och-stipendier/priser-som-lunds-kommun-delar-ut/