Title Image

Bach Johannespassionen

Johann Sebastian Bachs

Johannespassionen

med Dalby Kammarkör & Eslövs Kammarorkester

Söndag 17 mars kl 18:00 i Dalby kyrka

Medverkande

Ett stort och varmt tack till våra sponsorer!

Utan dem hade denna konsert inte varit möjlig.

Dalby Kammarkör 2023 september

”Herr! Herr! Herr, unser Herrscher…”

Den 17 mars 2024 framförde Dalby Kammarkör, solister och instrumentalister Johann Sebastian Bachs Johannespassionen med stor framgång.

Affishen till koncerten. Bild.

Affishen till koncerten

Vi följde evangelisten Johannes skildring av Jesu lidandes historia, från gripandet i Getsemane till graven i klippan. Vi träffade Jesus, lärjungen Petrus, som förnekar Jesus, och Pontius Pilatus som bler tvungen att döma honom.

Vi i kören utgjorde folkmassan, som hetsar Pilatus att döma och korsfästa Jesus, som ju sagt sig vara Guds son. Vi har en lag, vi får inte döda någon (..därför måste romaren Pilatus utfärda dödsdomen). Pilatus vill fria Jesus, som han finner oskyldig. Han låter folket välja mellan Jesus och mördaren Barabbas. Folket ropar Barabbas! Vad gör jag med Jesus? undrar Pilatus. Korsfäst honom!! vrålar folkmassan. Pilatus lämnar ut Jesus till vakterna, och tvår sina händer.

Kören och solisterna var också alla kristna, som reflekterade över betydelsen av Jesu lidande och död. Genom din fångenskap kommer vår frihet! Mina synder, fler än sandkornen på stranden, gör att du blir slagen och hånad. Arian Brist ut mitt hjärta, i floder av tårar… när Jesus givit upp andan. Körsatsen Ruh´t wohl, eller Vila väl, avskedet vid graven.

Vi saknade sopranen Kerstin Sagnert i gänget.

Kerstin var med i Dalby Kammarkör från starten, och älskade Johannespassionen. Slutkören med texten ”…och väck mig från döden, så att mina ögon får se dig i all glädje!” sjöng vi på din vackra jordfästning i somras 2023. Och noterna fick du med dig.

Vi sjöng Johannespassionen för dig, och med dig, Kerstin!


Ann Wirsén Meurling
Dalby Kammarkör

Läs mer om körens olika roller i Johannespassionen.