Title Image

Author: admin

Dalby Kammarkör söker tenorer!

Dalby Kammarkör är en aktiv kör med ett 30-tal sångare, som leds av Anita Andersson, organist i Dalby församling. Vi har en bred repertoar, såväl sakral som profan, och framträder i olika sammanhang även utanför Dalby. Kören präglas av en härlig sammanhållning och stor entusiasm.