Title Image

Nyheter

Dalby Kammarkör just nu

Pandemin och kören När pandemin drabbade Sverige våren 2020 tvingades landets alla körer att sluta träffas fysiskt. Många körer valde att helt pausa verksamheten i väntan på att pandemin skulle upphöra, men Dalby Kammarkör valde en annan väg. På distans arbetade koristerna individuellt med olika uppsjungningsövningar

Årets kulturpristagare i Lund är Anita Andersson

Passionerad körledare, Anita Andersson blir årets kulturpristagare i Lund. Så roligt, och så välförtjänt! Stor grattis Anita! Publicerades i: Sydsvenskan: 20 november 2020: https://www.sydsvenskan.se/2020-11-20/passionerad-korledare-arets-kulturpristagare-i-lund  Lunds kommun: Hon får Lunds kulturpris 2020: file:///C:/Users/desi-hkb/Work%20Folders/Downloads/Hon_f%C3%A5r_Lunds_kulturpris_2020%20(1).pdf  Lunds kommun: Priset som Lunds kommun delar ut (bl.a. priskategorier och kriterier): https://www.lund.se/kommun--politik/kommunfakta/priser-och-stipendier/priser-som-lunds-kommun-delar-ut/ 

Dalby Kammarkör söker sångare!

Dalby Kammarkör är en aktiv kör med ett 30-tal sångare, som leds av Anita Andersson, organist i Dalby församling. Vi har en bred repertoar, såväl sakral som profan, och framträder i olika sammanhang även utanför Dalby. Kören präglas av en härlig sammanhållning och stor entusiasm.