Title Image

Historia

Körens historia

Dalby Kammarkör bildades 2006 av Anita Andersson, som fortfarande är körens dirigent. Anita är verksam i Dalby församling som organist och ledare för flera olika körer. Kammarkören är en del av församlingens omfattande körverksamhet och framträder i hemmakyrkan både vid högmässor och regelbundna konserter.

Dalby Kammarkör har alltid haft en bred repertoar där den sakrala musiken dominerat, men där även profana verk framförts. Man kan säga att det finns två huvudlinjer i den musik kören arbetat med. Dels en barocklinje med musik av främst Händel och Bach. Den andra linjen innehåller modern, gärna helt nyskriven musik. Ulrika Emanuelsson, Rolf Martinsson och Henrik Dahlgren är exempel på tonsättare som har skrivit musik direkt till kören. Men Dalby Kammarkör är som nämnts mycket bred och mellan Bach och den nyskrivna inhemska musiken hittar vi mängder av tonsättare som Eric Whitacre, Knut Nystedt, Eric Esenvalds, John Rutter, Maurice Duruflé, Francis Poulenc och Ola Gjeilo.

Våren 2014 släppte kören en CD-skiva. Dalby Kammarkör har gjort flera utlandsresor, bl a till Cambridge, Prag och Budapest. Förutom i Dalby kyrka har kören sjungit i många andra skånska kyrkor med domkyrkan i Lund som höjdpunkt. Även i domkyrkorna i Växjö, Roskilde och Helsingör har kören konserterat. I Stockholm har kören sjungit i Slottskyrkan och i Tyska kyrkan.

I de större verken har kören haft glädjen att samarbeta med professionella solister och musiker. Kören är en ideell förening som leds av en styrelse. Verksamheten rapporteras genom studieförbundet Sensus.

Bild: Stockholmresan i 2015
Bild: Stockholmresan i 2015


Vår körledare: Anita Andersson

Anita tog examen vid Musikhögskolan i Malmö 1992. Dan-Olof Stenlund var hennes lärare i kördirigering. I Tomelilla, där hon var organist, byggde Anita upp en gosskör med ett 70-tal sångare. 1999 kom hon till Dalby församling. Här har Anita utvecklat en stor körverksamhet för både barn, ungdomar och vuxna. Dalby Kammarkör är hennes instrument för mer avancerad körmusik.

Bild: Anita Andersson