Title Image

Dalby Kammarkör just nu

Dalby Kammarkör just nu

2022 våren – försommaren: Besöket av Wekerlekören från Budapest, Ungern

Kören arbetar in nya sånger inför försommaren och hösten. För några år sedan besökte Dalby kammarkör Ungern för ett samarbete med Wekerlekören i Budapest. I början av juni kommer den kören hit till Sverige och besöker oss. Tillsammans och var för sig ska vi sjunga i Helgeandskyrkan i Lund den 4 juni och i Dalby kyrka på kvällen den 5 juni. Dessutom ska vi medverka vid högmässan i Lunds Domkyrka den 5 juni.


2022 hösten: Framtida planer

Under hösten kommer Dalby kammarkör att framträda med ett helt nytt program där vi sjunger tonsättningar av texter skrivna av svenska nobelpristagare, som till exempel Dag Hammarskjöld, Tomas Tranströmer, Per Lagerkvist och Erik Axel Karlfeldt. Vi ska senare också sjunga ett helt nytt verk komponerat för kören av professor Staffan Storm verksam vid Musikhögskolan i Malmö.


2021 november:
Bachs mässa

I november förra året framförde kören Bachs legendariska mässa i h-moll i Dalby kyrka tillsammans med ett tjugotal musiker och fem sångsolister. Konserten blev en stor framgång. Kyrkan var fylld och dessutom direktsändes konserten så att människor runt om i landet kunde njuta av den fantastiska musik som Bach skapat.


2021 september: Bibers Requiem

I september 2021 kunde kören äntligen börja sjunga tillsamman igen. Bara en vecka efter att kören träffats för första gången på ett och ett halvt år gjorde vi en inspelning av Heinrich Ignaz Franz  Bibers Requiem med sångsolister och orkester. En fantastisk upplevelse att få musicera tillsammans igen. Konsertinspelningen finns utlagd på vår hemsida Konsertinspelningen finns utlagd på vår hemsida.


2020 våren – 2021 sommaren: Pandemin och kören

När pandemin drabbade Sverige våren 2020 tvingades landets alla körer att sluta träffas fysiskt. Många körer valde att helt pausa verksamheten i väntan på att pandemin skulle upphöra, men Dalby Kammarkör valde en annan väg. På distans arbetade koristerna individuellt med olika uppsjungningsövningar och ett stort antal sånglektioner. Dessutom fanns inspelningar av de olika stämmorna i de verk som kören hoppades kunna framträda med under hösten 2021 utlagda. Kören träffades via videokonferenstjänsten Zoom varje vecka från mars 2020 till och med augusti 2021.