Title Image

Author: Hajnalka Bodnar

Dalby Kammarkör besöks av vänkör från Budapest

I maj 2018 gjorde Dalby Kammarkör, under ledning av kyrkomusiker Anita Andersson, ett fyra dagar långt besök i Budapest. Arrangemanget möjliggjordes av två ungerska körsångare i Dalby, Hajnalka Bodnár och Attila Maté, som förmedlade kontakt med Hajnalkas tidigare ”hemmakör” i stadsdelen Wekerle i Budapest. Vi

Dalby Kammarkör just nu

2022 våren - försommaren: Besöket av Wekerlekören från Budapest, Ungern Kören arbetar in nya sånger inför försommaren och hösten. För några år sedan besökte Dalby kammarkör Ungern för ett samarbete med Wekerlekören i Budapest. I början av juni kommer den kören hit till Sverige och besöker

Årets kulturpristagare i Lund är Anita Andersson

Passionerad körledare, Anita Andersson blir årets kulturpristagare i Lund. Så roligt, och så välförtjänt! Stor grattis Anita! Publicerades i: Sydsvenskan: 20 november 2020: https://www.sydsvenskan.se/2020-11-20/passionerad-korledare-arets-kulturpristagare-i-lund  Lunds kommun: Hon får Lunds kulturpris 2020: file:///C:/Users/desi-hkb/Work%20Folders/Downloads/Hon_f%C3%A5r_Lunds_kulturpris_2020%20(1).pdf  Lunds kommun: Priset som Lunds kommun delar ut (bl.a. priskategorier och kriterier): https://www.lund.se/kommun--politik/kommunfakta/priser-och-stipendier/priser-som-lunds-kommun-delar-ut/