Title Image

Author: Hajnalka Bodnar

Dalby Kammarkör just nu

Pandemin och kören När pandemin drabbade Sverige våren 2020 tvingades landets alla körer att sluta träffas fysiskt. Många körer valde att helt pausa verksamheten i väntan på att pandemin skulle upphöra, men Dalby Kammarkör valde en annan väg. På distans arbetade koristerna individuellt med olika uppsjungningsövningar

Årets kulturpristagare i Lund är Anita Andersson

Passionerad körledare, Anita Andersson blir årets kulturpristagare i Lund. Så roligt, och så välförtjänt! Stor grattis Anita! Publicerades i: Sydsvenskan: 20 november 2020: https://www.sydsvenskan.se/2020-11-20/passionerad-korledare-arets-kulturpristagare-i-lund  Lunds kommun: Hon får Lunds kulturpris 2020: file:///C:/Users/desi-hkb/Work%20Folders/Downloads/Hon_f%C3%A5r_Lunds_kulturpris_2020%20(1).pdf  Lunds kommun: Priset som Lunds kommun delar ut (bl.a. priskategorier och kriterier): https://www.lund.se/kommun--politik/kommunfakta/priser-och-stipendier/priser-som-lunds-kommun-delar-ut/